MENU_GORNE_ALT_4UNMENU_GORNE_ALT_4UN MENU_GORNE_MAPA_ALT_4UN     
pl  en  ru
polexim

RODO:
Speniajc obowizek informacyjny wynikajcy z art. 13 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych RODO), niniejszym zachcamy do zapoznania si z nasz
klauzul informacyjn (plik PDF).

Informujemy, i w ramach naszej witryny wykorzystalimy pliki COOKIES. Zapisuj one informacje niezbdne do optymalnej pracy serwisu (utrzymanie sesji, cele statystyczne i reklamowe). W kadej chwili istnieje moliwo zmiany ustawie dotyczcych cookies za pomoc przegldarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany tych ustawie, oznacza zgod na wykorzystanie przez nas plikw cookies

copyright © 1990-2018 Polexim GmbH